Odsprzedaż wody to jeden z elementów usługi najmu

Rzeczpospolita (2011-07-31), autor: Kamil Kirejczyk , oprac.: GR

lip 31, 2011

Dostawa mediów jest usługą pomocniczą względem najmu i należy opodatkować ją stawką właściwą dla najmu, a nie refakturować przy użyciu stawki z faktury od dostawcy – czytamy w Rzeczpospolitej.

Podatnik świadczy m.in. usługi najmu lokali użytkowych. Umowy z najemcami przewidują, że najemcy oprócz czynszu najmu zobowiązani są także do zapłaty należności za dostawy mediów, np. wody. Podatnik wystawia odrębne faktury na czynsz za wynajmowane powierzchnie i odrębnie refakturuje koszty zużycia wody przez najemców. Prosił o potwierdzenie, że postępuje prawidłowo, traktując odsprzedaż wody jako usługę odrębną od najmu i opodatkowując ją 8-proc. stawką VAT.

Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 30 czerwca 2011 (IPTP1/443-11/11-3/ALN) uznała, że nie można sztucznie wyodrębniać z jednej kompleksowej usługi, jaką jest najem lokalu użytkowego, pewnych czynności tylko w tym celu, aby opodatkować je poprzez refakturowanie na korzystnych zasadach. Gdy dany podmiot świadczy usługę o charakterze kompleksowym, lecz stanowiącą jedno, niepodzielne świadczenie, to wówczas nie jest dopuszczalne dzielenie jej na części i refakturowanie poszczególnych elementów. Podatnik powinien wystawiać najemcy lokalu użytkowego fakturę VAT ze stawką 23 proc, przy czym podstawa opodatkowania powinna obejmować wszystkie związane z najmem opłaty, w tym również za wodę.

Przedmiotem świadczenia na rzecz najemców jest usługa główna, tj. najem lokali użytkowych, a koszty dostawy mediów są elementem usług pomocniczych do tej usługi. W efekcie, gdy najemca lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów, opłaty za media składają się wraz z czynszem na obrót z tytułu świadczenia usług najmu. Tym samym podlegają stawce właściwej dla świadczonych usług najmu, czyli 23 proc.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 lipca 2011 r.