Jeśli podatnik nie jest w stanie zapłacić jednorazowo podatku, a więc nie da się wyegzekwować tej płatności, to organ powinien zgodzić się na rozłożenie go na raty – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Mężczyzna odziedziczył nieruchomość o wartości ok. 250 tys. zł od osoby zaliczanej do drugiej grupy podatkowej. Złożył zeznanie podatkowe, a naczelnik urzędu skarbowego określił mu zobowiązanie w podatku od spadków i darowizny w wysokości ponad 28 tys. zł. Podatnik wystąpił do naczelnika o rozłożenie tego zobowiązania na raty. Wyjaśnił, że prowadzi sam gospodarstwo domowe, wynajmuje mieszkanie, jego miesięczne dochody wynoszą ok. 3,8 tys. zł, a wydatki w tym samym czasie ok. 3 tys. zł. Spłaca bowiem kredyty i musi się też sam utrzymać, a na dodatek w 2019 r. leczył się w szpitalu. Zadeklarował, że może spłacać po 700 zł raty.

Naczelnik urzędu skarbowego musiał spytać o zgodę prezydenta miasta, bo choć podatek od spadków i darowizn pobiera urząd skarbowy, to jest to dochód samorządu terytorialnego. Obowiązek uzyskania zgody wynika z art. 18 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672).

Prezydent miasta nie zgodził się na rozłożenie podatku na raty, więc naczelnik urzędu zrobił to samo. Jego odmowną decyzję utrzymał w mocy dyrektor izby administracji skarbowej.

Organa wyjaśniły, że co prawda za udzieleniem ulgi przemawia interes podatnika, ale nie ma w tym interesu publicznego. Zgodnie z art. 67a par. 1 ordynacji podatkowej przy udzielaniu ulg w zapłacie organ musi się kierować ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Mężczyzna uważał, że skoro płaci podatki, a więc ich nie unika, to w interesie publicznym jest rozłożenie powstałej należności na raty.

Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z 26 października 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1686/20) i uchylił postanowienie prezydenta miasta oraz decyzje naczelnika urzędu skarbowego i dyrektora izby administracji skarbowej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 października 2021 r., autor: Łukasz Zalewski, oprac.: GR