Granty z PFRON na zapewnienie dostępności

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

listopad 2, 2021

Nawet 250 tys. zł na likwidację barier architektonicznych mogą otrzymać samorządy z  PFRON w ramach projektu finansowanego z pieniędzy UE. Łączna pula przewidzianych w nim pieniędzy wynosi 77 mln zł – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Projekt „Dostępny samorząd – granty” ma poprawić dostępność do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnych. Urzędy, placówki związane z edukacją, ochroną zdrowia, rehabilitacją czy sprawami obywatelskimi będą mogły z uzyskanych pieniędzy pokryć koszty likwidacji różnego typu barier. Katalog wydatków, które będą mogły zostać objęte grantem, będzie obejmował m.in. te na zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i architektonicznych, które zapewnią dostęp do wszystkich pomieszczeń, oraz na zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Ponadto możliwe będzie sfinansowanie rozwiązań, które dadzą możliwość szybszej ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami oraz pozwolą na lepszą obsługę osób niesłyszących i niewidomych.

PFRON zakłada przyznanie 520 grantów o maksymalnej wysokości 100 tys. zł oraz 100 grantów przeznaczonych na dostosowania architektoniczne o większej skali, które będą wynosić do 250 tys. zł.

Szczegółowych informacji związanych z realizacją projektu udzielają oddziały wojewódzkie PFRON.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 listopada 2021 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR