Ważność starego orzeczenia – przedłużona na mocy przepisów covidowych – nie zostaje przerwana aż do czasu, gdy zakończy się postępowanie odwoławcze i nowe orzeczenie stanie się ostateczne. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Pracodawca, którego dotyczyło pytanie, zatrudnia pracownika, który posiadał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 02-P, oznaczającym chorobę psychiczną, ważne do 8 lipca 2021 r. Mężczyzna 23 czerwca br. złożył wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia. Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 20 lipca wydał nowy dokument, zaliczający go z tym dniem do lekkiego stopnia dysfunkcji zdrowotnej. Pracownik nie powiadomił o tym swojego zakładu pracy. Odwołał się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który w decyzji wydanej 15 października br. utrzymał w mocy orzeczenie zespołu powiatowego. Podwładny przedstawił ją pracodawcy 3 listopada. Ten zaś nie jest pewny, od kiedy ma go uwzględniać jako osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności i od kiedy nie może zaliczać go do pracowników ze schorzeniem specjalnym (należy do nich choroba psychiczna).

PFRON w odpowiedzi na początku przypomina o obowiązujących przepisach ustawy z 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), czyli tzw. specustawy covidowej. Zgodnie z jej art. 15h ust. 1 pkt 2 orzeczenie, którego ważność wygasa od 8 marca ubiegłego roku, zachowuje ją do upłynięcia 60. Dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia. Jednocześnie w świetle wyjaśnień Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych jako nowe orzeczenie należy rozumieć orzeczenie ostateczne, a więc takie, co do którego upłynął 14-dniowy termin na wniesienie odwołania do wojewódzkiego zespołu, albo takie, w stosunku do którego osoba zrzekła się prawa do jego wniesienia. Orzeczenia wydane przez wojewódzki zespół są z kolei ostateczne na podstawie art. 16 kodeksu postępowania administracyjnego.

To oznacza, że orzeczenie, na które złożono odwołanie, nie jest ostateczne i tym samym nie określa statusu osoby niepełnosprawnej. Do czasu zakończenia postępowania odwoławczego i dnia, kiedy orzeczenie stanie się ostateczne, ważność orzeczenia przedłużonego na mocy art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy nie ulega przerwaniu. W efekcie pracodawca mógł wykazywać wspomnianego pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem specjalnym do 15 października br. Od 16 października powinien wykazywać go jako osobę z lekkim stopniem dysfunkcji zdrowotnej i bez schorzenia specjalnego (jeśli nowe orzeczenie nie potwierdza jego występowania).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 listopada 2021 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR