Czy rekompensata za przerwany urlop jest opodatkowana?

Rzeczpospolita (2011-07-31), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

lip 31, 2011

Kiedy firma odwołuje pracownika z wakacji, musi oddać mu pieniądze za hotel i przejazd. Zwrócona kwota powinna być nieopodatkowana – informuje Rzeczpospolita.

Przełożony może odwołać pracownika z wakacji, ale tylko wówczas, gdy jego obecność w zakładzie jest niezbędna, bo zaistniały okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Pracownikowi w takiej sytuacji przysługuje zwrot kosztów poniesionych w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Może to być opłata za rezerwację hotelu, wykupioną wycieczkę czy też koszty podróży np. samolotem.

Pracodawca nie musi natomiast zwracać kosztów, które nie wiążą się bezpośrednio z cofnięciem z urlopu.
Przykładowo, jeśli pracownik został odwołany z wczasów, na których uczył się pływać na desce windsurfingowej, firma nie musi mu oddawać za kupiony przed wyjazdem sprzęt.

Zwrócona pracownikowi kwota powinna być nieopodatkowana. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Rzeszowie, która stwierdziła, że zwrot kosztów przerwanego urlopu nie powoduje przysporzenia majątkowego po stronie pracownika. Natomiast firma może zaliczyć do podatkowych kosztów wydatki na rekompensatę, bowiem wypełnia nałożone przez ustawodawcę obowiązki wynikające ze stosunku pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 lipca 2011 r.