2119 zł świadczenia pielęgnacyjnego w 2022 r.

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

listopad 16, 2021

Z 1971 zł do 2119 zł wzrośnie w przyszłym roku kwota wsparcia dla rodzica, który nie pracuje z związku z sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Nową kwotę świadczenia pielęgnacyjnego, która będzie obowiązywać w 2022 r., wskazuje obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 27 października 2021 r. (M.P. poz. 1021).

Zgodnie z art. 17 ust. 3a–3d ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji 1 stycznia danego roku. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę w porównaniu do roku poprzedniego. W 2022 r. minimalna pensja będzie wynosić 3010 zł, co oznacza, że będzie o 7,5 proc. wyższa niż w br. (2800 zł). W efekcie o 7,5 proc. wzrośnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego, które w tym roku wynosi 1971 zł, a w przyszłym będzie to 2119 zł. Pierwotna propozycja rządu zakładała, że najniższe wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynosić 3000 zł, co przekładałoby się na podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 2111 zł (7,1 proc.). Jednak ostatecznie minimalna pensja będzie trochę wyższa, a w konsekwencji również wsparcie dla opiekunów.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 listopada 2021 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR