Zaległy urlop będzie można wykorzystać do 30 września?

www.popon.pl (2011-07-31), autor: POPON , oprac.: GR

lip 31, 2011

29 lipca komisja „Przyjazne Państwo” zajęła się projektem ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców, czyli ustawą deregulacyjną bis. Członkowie Komisji zaproponowali możliwość wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego do 30 września. Uprzednio proponowane rozwiązanie przewidywało termin do 31 lipca.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami urlop trzeba wykorzystać do końca pierwszego kwartału, a więc do 31 marca następnego roku kalendarzowego. W ocenie Pracodawców RP wydłużenie tego terminu umożliwi przedsiębiorcom swobodne planowanie urlopów. Dodatkowe miesiące dadzą pracodawcom szansę na odpowiednie rozplanowanie wolnych dni, by urlopy nie wpłynęły znacząco na pracę przedsiębiorstwa.

– Trzymiesięczny termin jest niewątpliwie zbyt krótki, a dodatkowo przypada w okresie największych absencji chorobowych, co uniemożliwia jego udzielenie i powoduje zaległości w urlopach. Konieczność wysyłania pracowników na zaległy urlop w ostatecznym terminie jest częstą praktyką, co niejednokrotnie powoduje problemy organizacyjne i braki kadrowe w firmie – mówi ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.

Ponadto wydłużenie terminu na udzielenie zaległego urlopu zniosłoby obecnie istniejącą fikcję wykorzystania przez pracowników zaległych urlopów w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego i nie narażałoby pracodawców na odpowiedzialność wykroczeniową. – Taka zmiana będzie również korzystna dla samych pracowników, którzy z pewnością chętniej udaliby się na urlop w miesiącach letnich, bardziej atrakcyjnych dla wypoczynku – podkreśla Piotr Rogowiecki.

Niemniej jednak zdaniem Pracodawców RP jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby prawo do wykorzystania zaległego urlopu do końca roku.

Źródło: Pracodawcy RP