Papierowe ewidencje jeszcze do końca 2022 r.

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

listopad 19, 2021

Do 31 grudnia 2022 r. będzie można jeszcze prowadzić ewidencje i dokumentacje akcyzowe w formie papierowej. Potwierdza to opublikowany projekt rozporządzenia ministra finansów – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Jest on dostosowaniem do zmian, które 29 października br. uchwalił Sejm.

Sejm zgodził się na odroczenie o rok wejścia w życie obowiązku prowadzenia ewidencji i dokumentacji w formie elektronicznej. Tym samym dopiero od 2023 r. będą musiały być prowadzone elektronicznie ewidencje, m.in.: suszu tytoniowego, energii elektrycznej, wyrobów alkoholowych, gazowych i węglowych, podatkowych znaków akcyzy.

W związku z tym niezbędna stała się zmiana par. 46 pkt 4 rozporządzenia z 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. poz. 1150). Obecnie z przepisu tego wynika, że „do dnia 31 grudnia 2021 r. ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a–138l i art. 138o ustawy, mogą być prowadzone zgodnie z przepisami dotychczasowymi”.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 listopada 2021 r., autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR