Księgowa na podstawie UPL-1 przesyła pliki JPK_VAT w imieniu podatników. Czy w tej sytuacji w polu „Email” należy wskazywać adres poczty elektronicznej podatnika (ewentualnie osoby go reprezentującej) czy księgowej? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – paragraf 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT wskazuje, że do danych identyfikacyjnych podatnika należy adres poczty elektronicznej, tj. – jak wynika z objaśnień do deklaracji – adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika. Podobna informacja odnośnie wypełniania pola „Email” plików JPK_VAT znajduje się w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 listopada 2021 r., autor: Tomasz Krywan, oprac.: GR