W 2022 r. zakład aktywności zawodowej będzie otrzymywał z PFRON 27,5 tys. zł na jednego pracownika. Warsztatowi terapii zajęciowej ma przysługiwać 24 tys. dotacji na jednego uczestnika zajęć – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Takie stawki mają znaleźć się w projekcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.

WTZ są placówkami, które co do zasady zajmują się rehabilitacją społeczną oraz wspierają osoby niepełnosprawne w uzyskiwaniu umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Natomiast w ZAZ pracę znajdują osoby niepełnosprawne, którym najtrudniej jest odnaleźć się na rynku pracy, np. z chorobami psychicznymi i niewidome.

Działalność zarówno jednych, jak i drugich jest dofinansowywana z pieniędzy PFRON w formie rocznej dotacji przekazywanej na jednego zatrudnionego lub uczestnika zajęć. I tak w tym roku kwota przewidziana dla WTZ wynosi 21 696 zł, a dla ZAZ 25 000 zł. Problem w tym, że dotacje w takiej wysokości nie są wystarczające i nie pokrywają rzeczywistych kosztów działalności warsztatów i zakładów. Ich sytuację ma poprawić podniesienie w 2022 r. wysokości wsparcia.

W przypadku WTZ dotacja w przyszłym roku oraz kolejnych latach ma wynosić 24 096 zł. Co ciekawe rządowe rozporządzenie w obecnym brzmieniu również zakłada podniesienie od przyszłego roku stawki na jednego uczestnika zajęć, ale do wysokości 22 899 zł. Propozycja dotacji, która ma być wpisana do projektu, będzie więc dla warsztatów korzystniejsza, bo oznacza wzrost wsparcia o 2400 zł w skali roku (200 zł miesięcznie).

Dla ZAZ nowa kwota dotacji ma wynosić 27 500 zł.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 listopada 2021 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR