Ulga także na zakup budynku gospodarczego

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

lis 29, 2021

Nabycie domu mieszkalnego wraz z powiązanym z nim budynkiem gospodarczym to w całości wydatek na cele mieszkaniowe – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Mężczyzna przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym kupił mieszkanie, planował zamienić je bez dopłat na dom mieszkalny wraz z powiązanym z nim budynkiem gospodarczym i gruntem. Uważał, że będzie to odpłatne zbycie w drodze zamiany, co stanowi przychód zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Zarazem jednak był przekonany, że nie zapłaci podatku dzięki zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 3 lit. a i d ustawy o PIT. Przepisy te zwalniają z PIT dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczone, nie później niż w okresie trzech lat, na własne cele mieszkaniowe (przed 2019 r. przysługiwały na to tylko dwa lata).

Mężczyzna argumentował, że nabyta wskutek zamiany nieruchomość nie jest gospodarstwem rolnym i będzie służyła wyłącznie zaspokojeniu jego własnych potrzeb mieszkaniowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że podatnik może skorzystać ze zwolnienia tylko w odniesieniu do tej części wartości nieruchomości, która dotyczy domu mieszkalnego wraz ze związanym z nim gruntem. Zwolnienie nie będzie natomiast obejmowało całej wartości nieruchomości, bo ustawodawca w art. 21 ust. 25 pkt 3 ustawy o PIT nie zakwalifikował do celów mieszkaniowych zakupu budynku gospodarczego wraz z gruntem – stwierdził (interpretacja sygn. IPPB4/4511-370/16/21-5/S/JM).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z 18 listopada 2021 r., sygn. akt VIII SA/Wa 690/21) przyznał rację podatnikowi.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 listopada 2021 r., autor: Krzysztof Bałękowski, oprac.: GR