Polski Ład uderzy w firmową gotówkę

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

lis 29, 2021

Od początku 2022 r. limit płatności gotówkowych w relacjach między prowadzącymi działalność gospodarczą zmniejszy się z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Ma to uszczelnić system podatkowy. Może jednak przy okazji narobić kłopotów wielu najmniejszym przedsiębiorcom – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Zmniejszenie limitu dla firmowych płatności przewiduje art. 22 nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych wprowadzającej tzw. Polski Ład (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105). Przepis zmienia odpowiednio art. 19 ust. 1 pkt 2 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.). Niższy limit płatności gotówkowych ma być kolejnym rozwiązaniem, które zachęci Polaków do obrotu bezgotówkowego.

Skutki wejścia w życie innych regulacji Polskiego Ładu, realizują podobny cel. Płatności od konsumenta na kwotę powyżej 20 tys. zł powinny być bezgotówkowe, a przedsiębiorca musi być przygotowany, aby taką płatność zrealizować. Jeśli przyjmie np. 21 tys. zł w formie gotówkowej, nie tylko będzie musiał rozliczyć się z przychodu z transakcji, ale też zapłaci dodatkową sankcję za przyjęcie pieniędzy.

Do tej pory mniej mówiło się o skutkach obniżenia limitu płatności między firmami. A mogą być one równie dotkliwe.

Do zmienionego art. 19 pkt 2 prawa przedsiębiorców odnoszą się art. 15d ustawy o CIT i art. 22p ustawy o PIT. Z obu przepisów wynika, że przedsiębiorca nie pomniejszy przychodu o wydatek w tej części, w jakiej płatność dotyczy transakcji, o której mowa w art. 19 prawa przedsiębiorców, i:

● została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego,

●została dokonana przelewem na rachunek inny niż widniejący na tzw. białej liście prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku, gdy dostawcą był czynny podatnik VAT,

●pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” została dokonana z pominięciem tzw. split payment.

W obecnym brzmieniu art. 19 prawa przedsiębiorców nakazuje przedsiębiorcom rozliczać się za pomocą rachunku bankowego, jeśli „jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty”.

Innymi słowy, jeśli jeden przedsiębiorca zapłaci innemu ponad 15 tys. zł gotówką lub przelewem na inny rachunek niż widniejący na białej liście albo nie zapłaci tej kwoty w podzielonej płatności, nie zaliczy jej do kosztów uzyskania przychodu i realnie zapłaci wyższy podatek. Wpłata powyżej limitu 15 tys. zł na rachunek inny niż widniejący na białej liście oznacza też solidarną odpowiedzialność z dostawcą za VAT nierozliczony z tytułu transakcji.

Od początku 2022 r. wspomniane zasady będą więc dotyczyć większej liczby transakcji i większej grupy przedsiębiorców, bo limit płatności, o której mowa w art. 19 prawa przedsiębiorców, zmniejszy się do 8 tys. zł.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 listopada 2021 r., autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR