Prawo do 5-proc. stawki PIT od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej nie zależy od terminu, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie odrębnej ewidencji IP Box – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Mężczyzna od 1 sierpnia 2019 r. prowadzi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a ust. 38 ustawy o PIT. Polega ona na tworzeniu nowego oprogramowania i rozwijaniu już istniejącego. Programy komputerowe podlegają ochronie prawnej na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Programista, w ramach świadczonych usług, przenosi ogół praw autorskich do oprogramowania na rzecz zleceniodawcy.

Mężczyzna chciał skorygować zeznanie podatkowe za 2019 r., by już za ten rok skorzystać z obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. ulgi IP Box. Zgodnie z art. 30ca ustawy o PIT polega ona na opodatkowaniu preferencyjną stawką 5 proc. dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że mężczyzna będzie uprawniony do ulgi IP Box dopiero w rozliczeniu za 2020 r. (interpretacja indywidualna o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.753.2020.2.MK1). Uznał, że w 2019 r. podatnik nie spełnił warunków uprawniających do tej ulgi, a konkretnie wymogu zapisanego w art. 30cb ustawy o PIT. Przepis ten mówi o prowadzeniu odrębnej ewidencji wskazującej przychody, koszty ich uzyskania i dochody (straty) przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

W ocenie dyrektora KIS taka ewidencja powinna być prowadzona na bieżąco, już od momentu rozpoczęcia działalności B+R. Tymczasem podatnik zaczął ją prowadzić dopiero od 1 września 2019 r., a więc miesiąc po uruchomieniu działalności B+R.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z 23 listopada 2021 r., sygn. akt III SA/Wa1003/21) przyznał rację podatnikowi. Zgodził się z jego pełnomocnikiem, że dyrektor KIS wykreował dodatkowe obowiązki, które nie mają odzwierciedlenia w przepisach.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 grudnia 2021 r., autor: Krzysztof Bałękowski, oprac.: GR