Na każde żądanie pracodawca wystawia druk RMUA

Rzeczpospolita (2011-08-01), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

sie 1, 2011

Z żądaniem okazania druku ZUS RMUA spotkać się można w tych placówkach medycznych, które obsługują klientów abonamentowych korzystających z opieki na podstawie umowy podpisanej przez pracodawcę.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Departament Gospodarki Lekami NFZ twierdzi, że osoba ubiegająca się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest zobowiązana każdorazowo przedstawić określone dokumenty potwierdzające prawo do uzyskania świadczenia finansowanego przez płatnika publicznego. Taki obowiązek wynika z ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
Natomiast po stronie lekarza leży wymóg sprawdzenia na podstawie okazanych dokumentów, czy pacjent ma uprawnienia do uzyskania świadczeń gwarantowanych. W tym również dokonywanego w myśl art. 34 ustawy zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne, na podstawie recepty, przysługujące świadczeniobiorcom.

Według NFZ przepisy nie wyłączają opisanych rygorów dla osób korzystających z prywatnego abonamentu zdrowotnego oferowanego na zasadach określonych w umowie zawartej między świadczeniodawcą a pracodawcą. Choć nie wszyscy lekarze żądają okazania dowodu opłacania składek zdrowotnych przy wystawianiu recepty na leki refundowane, zdarza się to coraz częściej.

Pracodawca – na każde żądanie pracownika – musi mu wystawić dokument ZUS RMUA, nawet jeśli w miesiącu zwróciłby się z taką prośbą kilka razy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 sierpnia 2011 r.