Aby odliczyć VAT, trzeba mieć dowody zakupu

Rzeczpospolita (2011-08-01), autor: Mirosława Łapińska , oprac.: GR

sie 1, 2011

Nawet allegrowicz prowadzący niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą ma prawo do pomniejszenia VAT należnego o naliczony. Musi jednak mieć faktury zakupu towarów.

Rzeczpospolita przytacza spór allegrowiczki z fiskusem, który  rozpoczął się od ustalenia, że prowadzi ona niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą. Na podstawie wyciągów bankowych oraz informacji przekazanych przez portal aukcyjny naczelnik urzędu skarbowego uznał, że prowadziła sprzedaż w sposób zorganizowany, stały i częstotliwy. Była to więc sprzedaż typowa dla handlowca prowadzącego działalność gospodarczą. Sprzedającą uznano więc za podatnika VAT.

Przedmiotem sporu stał się dodatkowo sposób wyliczenia należnego podatku. Organy podatkowe uznały, że wszystkie wpłaty z aukcji internetowych na konto sprzedawcy były obrotem z działalności gospodarczej podlegającym opodatkowaniu, przy czym wyliczając zobowiązanie podatkowe, uwzględniono też zwolnienie podmiotowe. Wysokość zobowiązania określono jednak w wysokości podatku należnego, bez obniżenia o podatek naliczony, ponieważ podatniczka nie przedłożyła żadnych faktur zakupu odsprzedawanych towarów.

Pełnomocnik allegrowiczki kierując skargę do sądu argumentował, że skoro organy podatkowe uznały jej działalność gospodarczą, to do wyliczenia zobowiązania podatkowego powinny zastosować procedurę marży, a nie przyjmować za podstawę opodatkowania cały obrót.

Sądu nie znalazł jednak podstaw, aby uchylić decyzje i zgodził się z organami podatkowymi co do interpretacji art. 23 § 1 ordynacji podatkowej oraz z brakiem możliwości zastosowania procedury marży. Sąd stwierdził, że skarżąca pomimo wielokrotnych wezwań nie przedstawiła dowodów zakupu towaru, ani źródeł jego pochodzenia. Organy podatkowe nie miały więc możliwości zweryfikowania podanych przez nią cen zakupu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 sierpnia 2011 r.