510 mln zł dla samorządów na asystentów

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

gru 21, 2021

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło zwiększyć przyszłoroczny budżet programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Zamiast 150 mln zł będzie to 510 mln zł – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Decyzja resortu jest związana z dużym zapotrzebowaniem, jakie zgłosiły gminy i powiaty, które przystąpiły do przyszłorocznej edycji tego programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Samorządy mogły wnioskować o dotacje na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów, którzy niepełnosprawnym dzieciom oraz osobom dorosłym mają pomagać w codziennych czynnościach, towarzyszyć w wyjściu z domu czy załatwianiu spraw urzędowych. Z tych pieniędzy można sfinansować m.in. wynagrodzenia takich osób, zakup biletów komunikacji oraz na wydarzenia sportowe lub kulturalne (jeśli asystent uczestniczy w nich razem z podopiecznym). Pierwotnie zaplanowana na ten cel kwota 150 mln zł (analogicznie jak w tym roku) okazała się jednak zbyt niska w stosunku do zainteresowania ze strony gmin i powiatów. Dlatego wzrośnie ona do 510 mln zł, a listę samorządów wraz z wysokością przyznanych im środków MRiPS ogłosi do końca roku. Natomiast łącznie na zapewnianie usług asystenckich w 2022 r. będzie 610 mln zł, bo odrębny konkurs z pulą środków sięgającą 100 mln zł resort uruchomił dla organizacji pozarządowych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 grudnia 2021 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR