Czy można odliczyć VAT na podstawie e-biletu autostradowego pobranego w formie dokumentu PDF z aplikacji e-TOLL PL BILET? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – z par. 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur wynika, że faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną powinna zawierać:

● numer i datę wystawienia,

● imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

● numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

● informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

● kwotę podatku,

● kwotę należności ogółem.

Z przepisów rozporządzenia o fakturach nie wynika przy tym, że faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną musi mieć formę papierową. Uważam w związku z tym, że faktury dokumentujące przejazdy autostradami płatnymi faktury zawierające dane określone w par. 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur mogą być wystawiane w formie elektronicznej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 stycznia 2022 r., autor: Tomasz Krywan, oprac.: GR