Pracownik, który chce otrzymywać emeryturę, musi się zwolnić z pracy

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-02), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

sie 2, 2011

Osoby łączące pracę zawodową z pobieraniem emerytury z ZUS, które nie zwolniły się z pracy przed rozpoczęciem pobierania świadczenia, do końca września muszą podjąć decyzję co do swojej dalszej kariery zawodowej. Mają do wyboru – rezygnację z pracy i otrzymywanie emerytury z ZUS lub dalsze zatrudnienie i czasowe zawieszenie wypłaty świadczenia – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Od 1 stycznia 2011 r. wszystkie osoby ubiegające się o emeryturę muszą się zwolnić z pracy, inaczej bowiem ZUS nie wypłaci przyznanego im świadczenia. Obowiązek ten wynika z faktu, że tego dnia wszedł w życie art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, przewidujący zawieszenie prawa do emerytury dla osób, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do tego świadczenia. Takie wstrzymanie świadczenia dla osób kontynuujących zatrudnienie następuje niezależnie od wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu. Zasada ta dotyczy wszystkich emerytów bez względu na wiek, którzy po raz pierwszy otrzymują świadczenie. Nowy przepis dotyczy również tych osób, które ukończyły już powszechny wiek emerytalny.

Aby jednak ZUS nie zastosował art. 103a ustawy, ubezpieczony musi udowodnić, że rozwiązał z firmą umowę. Może to zrobić, przedkładając świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające okres, w jakim wykonywał zatrudnienie oraz zawierające informację o dacie jego rozwiązania.

Natomiast emeryci, którzy od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. nie musieli rozwiązywać stosunku pracy, do 30 września 2011 r. muszą podjąć decyzję, czy wybierają dalszą karierę zawodową, czy emeryturę. Jeśli nie dostarczą do ZUS świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy, to Zakład wstrzyma wypłatę świadczenia bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu. Osoby te będą otrzymywać emeryturę, pod warunkiem, że chociaż na jeden dzień zwolnią się z pracy u swojego dotychczasowego pracodawcy.

W przepisach ustawy o FUS przewidziano okres przejściowy. Został on wprowadzony w celu uniknięcia zaskarżenia tych regulacji do Trybunału Konstytucyjnego przez osoby, które nabyły prawo do emerytury na bardziej korzystnych zasadach niż obecnie obowiązują. I to właśnie osoby, które miały możliwość jednoczesnego pobierania emerytury i pracy zawodowej bez konieczności rozwiązania stosunku pracy mają czas do 30 września 2011 r. na podjęcie decyzji.

Wątpliwości dotyczące dalszego zachowania mają osoby pracujące w więcej niż jednej firmie. Ustawodawca nie określił bowiem w sposób niepozostawiający żadnych wątpliwości, że ubezpieczony ma rozwiązać stosunek pracy tylko z jednym pracodawcą. Nakazuje zwolnienie się u wszystkich pracodawców, u których ubezpieczony był zatrudniony przed przejściem na emeryturę. Jeśli więc ubezpieczony rozwiąże tylko jeden stosunek pracy, ZUS zawiesi wypłatę przyznanej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 sierpnia 2011 r.