Od 22 stycznia ZUS udostępnił kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Kalkulator umożliwia wyliczenie składki:

● za osoby prowadzące jedną lub kilka pozarolniczych działalności gospodarczych, do których stosuje się różne formy opodatkowania,

● za osoby korzystające z „ulgi na start”, „preferencyjnych składek” oraz „małego ZUS plus”,

● za inne osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

ZUS (2022-01-22), autor: nieznany, oprac.: GR