Do 31 stycznia trzeba złożyć ZUS IWA za 2021 r.

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

sty 27, 2022

31 stycznia 2022 r. upływa termin złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).

Informację ZUS IWA za 2021 r. musi złożyć płatnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

● był zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2022 r.,

● w 2021 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

● 31 grudnia 2021 r. był wpisany do rejestru REGON.

Jeśli płatnik przekaże do ZUS informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, tj. za rok 2019, 2020 i 2021 to wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jaka będzie obowiązywała płatnika w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. zostanie mu ustalona przez ZUS.

Zawiadomienie o ustalonej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe będzie doręczane przez ZUS w formie elektronicznej na profilu informacyjnym płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

ZUS (2022-01-26), autor: nieznany, oprac.: GR