Pracodawca uwzględni w kosztach szkodę wyrządzoną przez pracownika

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-03), autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

sie 3, 2011

Odszkodowanie za rzeczy zniszczone przez zatrudnionego można ująć na koncie Rozliczenie strat, niedoborów i nadwyżek.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna goście hotelowi często przechowują w pokojach cenne przedmioty. Jeżeli pracownik pensjonatu podczas pracy rozbije np. flakon perfum należący do klienta, szkodę naprawi pracodawca.

Wobec pracownika zachowa on jednak tzw. roszczenie regresowe. Jeżeli pracodawca z niego skorzysta, wszystkie księgowania dokonywane będą w kwotach brutto. Wydatek na zakup perfum z uwagi na obciążenie nim pracownika nie będzie kosztem podatkowym, a firma nie zachowa prawa do odliczenia VAT. Natomiast, gdy pracodawca nie wystąpi z roszczeniem zwrotnym, zachowa prawo odliczenia VAT naliczonego, a wydatek zaliczy do kosztów podatkowych. Takie prawo przysługuje do wydatków niewyłączonych z kosztów oraz należycie udokumentowanych, np. fakturą.

W takim przypadku księgowania powinny uwzględniać konto Rozliczenie strat, niedoborów i nadwyżek, na którym zostanie ujęta wysokość straty klienta w kwocie oszacowanej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 3 sierpnia 2011 r.