Składki na PFRON nie są kosztem

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-03), autor: Magdalena Majkowska , oprac.: GR

sie 3, 2011

Dopuszczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wpłat na PFRON spowodowałoby spadek zatrudnienia osób niepełnosprawnych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Wpłaty na PFRON stanowią alternatywę wobec zatrudnienia wymaganej liczby osób niepełnosprawnych.
Ponieważ obowiązek wpłat ma zachęcać do przyjmowania do pracy takich osób, nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów, gdyż wtedy utraciłyby swój sens. Takie stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 22711/11).
Zamiast zatrudniać niepełnosprawnych, pracodawcy wybieraliby obowiązek uiszczania wpłat, które następnie mogliby zaliczać do kosztów.

Zdaniem MF nie sposób uznać, że wpłaty ponoszone przez pracodawców niedostatecznie realizujących politykę zatrudnieniową i eliminujące z grona potencjalnych pracowników osoby niepełnosprawne, miałyby stanowić element kosztów działalności społecznie użytecznej.

Resort finansów nie wprowadzi wyjątków od obowiązku dokonywania wpłat na PFRON nawet w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej. Mogłoby to nie tylko pociągnąć za sobą roszczenia kolejnych grup pracodawców, lecz także pogorszyć i tak trudną sytuację budżetu tej instytucji. MF nie przewiduje także zmian w przepisach podatkowych polegających na zwolnieniu z podatku dochodowego wydatków ponoszonych przez zakłady opieki zdrowotnej związanych z opłatą składek na PFRON.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 3 sierpnia 2011 r.