Dotychczas prowadziłem małą działalność gospodarczą i nikogo nie zatrudniałem. Teraz mam jednak więcej zleceń i chciałbym zatrudnić dwie osoby. Czy jako pracodawca mam obowiązek organizować szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – stosownie do postanowień art. 4. ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Regulacja ta jest na tyle ogólna, że nie precyzuje, w jaki sposób, w jakiej formie oraz jak często należy to robić. Kwestia ta zgodnie z par. 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów powinna zostać samodzielnie uregulowana przez właściciela, zarządcę lub użytkownika konkretnego budynku, obiektu budowlanego lub terenu w stworzonej przez niego instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Należy uznać, że pracodawca będący właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem budynku powinien zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. W celu udokumentowania takiego szkolenia powinien odebrać od uczestników oświadczenia potwierdzające jego odbycie lub podpisy na zbiorczej liście obecności. Przepisy nie wymagają zaś przechowywania tego rodzaju dokumentów w aktach osobowych pracowników, jednakże uważam, że taka forma ich przechowywania byłaby dla pracodawcy najprostsza.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 marca 2022 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR