Jak rozliczyć VAT z tytułu importu usług?

Rzeczpospolita (2011-08-04), autor: Hanna Kozłowska , oprac.: GR

sie 4, 2011

Wysłaliśmy pracowników na szkolenie do Niemiec do naszego udziałowca. Jak postąpić z fakturą za usługi szkoleniowe, czy jest to import usług. Jeżeli tak, to z jaką stawką VAT i kiedy je opodatkować? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Przedsiębiorca delegujący pracownika na zagraniczne szkolenie  zobowiązany jest do rozliczenia VAT w Polsce z tytułu importu usług. Pewnym problemem może być jednak ustalenie, czy usługa jest objęta 23-proc. VAT, czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku. Co do zasady ze zwolnienia korzystać mogą: usługi szkoleniowe świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, pewne kategorie usług świadczonych przez nauczycieli oraz usługi świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Z uwagi na to, że ustawa nie ogranicza zwolnienia wyłącznie do podmiotów krajowych spełniających te kryteria, usługodawca zagraniczny, który spełniałby je, np. posiadałby akredytację uzyskaną w trybie właściwych w danym państwie przepisów, mógłby zastosować zwolnienie.

Jeżeli jednak usługę świadczyć będzie udziałowiec spółka, która, jak się można domyślać, nie spełnia wskazanych wyżej warunków podmiotowych, zastosowanie znajdzie stawka podstawowa 23 proc. VAT.
W omawianym przypadku obowiązek podatkowy w imporcie usług powstanie zapewne w dniu wykonania usługi, odbycia się szkolenia, jeśli wcześniej przedsiębiorca delegujący pracownika na szkolenie nie uiści zaliczki bądź nie ureguluje w pełni płatności z tego tytułu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 sierpnia 2011 r.