Z wnioskiem o interpretację przepisów o VAT zwrócił się do izby zakład opieki zdrowotnej. Podpisał z komendantem policji umowę, zobowiązując się w niej do wydawania zaświadczeń lekarskich o istnieniu, bądź o braku przeciwwskazań do umieszczania tych osób w policyjnych aresztach. Był też zobowiązany do badań sprawdzających poziom alkoholu we krwi zatrzymanych.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej od stycznia tego roku zwolnienie jest opisane wyłącznie w ustawie o VAT, nie tak jak wcześniej w załączniku do niej. Nie ma już odwołania do klasyfikacji statystycznej. Obecnie preferencyjne rozwiązanie jest przewidziane pod warunkiem spełnienia dwóch przesłanek: usługi powinny być świadczone przez specjalistyczne podmioty oraz służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.

W tej sprawie nie było wątpliwości co do warunku podmiotowego, bo usługodawcą był ZOZ. Więcej problemów wiąże się jednak z wymogami stawianymi samej usłudze. Izba Skarbowa w Łodzi (IPTPP1/443-115/11-2/IG) uznała, że badania zatrzymanych, określające czy ich przetrzymanie w policyjnym areszcie nie wpłynie negatywnie na stan ich zdrowia, spełnia wymogi służenia ochronie zdrowia oraz profilaktyki. Celem badania krwi jest natomiast dostarczenie policji informacji potrzebnych w postępowaniu przeciwko pijanemu kierowcy. Nie jest to ochrona zdrowia, czyli nie korzysta ze zwolnienia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 sierpnia 2011 r.