19 kwietnia 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Na podstawie tego aktu zmienił się:

● termin składania wniosku Wn-U-G począwszy od wniosków składanych za styczeń 2022 r.

● wzór wniosku Wn-U-G, który będziecie Państwo stosować od wniosków składanych w okresie od 1 września 2022 r.

W sierpniu 2022 r. na witrynie PFRON – w zakładce z formularzami dotyczącymi refundacji składek – zamieścimy nowy wzór wniosku Wn-U-G oraz wyjaśnienia, w jaki sposób go uzupełniać. Do wniosków składanych do 31 sierpnia 2022 r. stosujecie Państwo dotychczasowy wzór formularza. Przypominamy o zasadach wypełniania poz. 44 w obecnie obowiązującym wniosku Wn-U-G.

Według nowych przepisów osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa:

● wniosek Wn-U-G za styczeń 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.;

● wniosek Wn-U-G za luty 2022 r. i kolejne miesiące w terminie do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym upłynął termin w ZUS³ do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Sobota uznana jest za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z tym, gdy ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten przesuwany jest na najbliższy dzień powszedni.

W oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy:

● refundacja składek za styczeń 2022 r. na podstawie poprawnych wniosków Wn-U-G złożonych w marcu i kwietniu 2022 r. oraz

● refundacja składek za luty 2022 r. na podstawie poprawnych wniosków Wn-U-G złożonych w kwietniu 2022 r.,

– będzie w najbliższym czasie sukcesywnie wypłacana.

PFRON (2022-04-21), autor: Departament ds. Rynku Pracy, oprac.: GR