Pracodawcy nie są pewni, czy w sytuacji, gdy stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego, będą dalej obowiązywać przepisy dotyczące przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Te wątpliwości są związane z brzmieniem art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Zgodnie z nim ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu zachowuje moc obowiązującą do 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej niż do wystawienia nowego orzeczenia) –jeśli jego ważność wygasła w  terminie do 90 dni przed wejściem w życie specustawy i złożony został wniosek o wydanie nowego dokumentu lub wygasła po wejściu specusatwy.

– Chodzi o użyte w tym przepisie słowo „lub”, bo nie wiadomo, czy wystarczy, że zostanie odwołany stan epidemii i art. 15h przestanie obowiązywać, czy jednak zachowa on moc prawną, gdy zostanie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Dodaje, że coraz więcej firm zastanawia się nad tym w związku z pojawiającymi się ze strony resortu zdrowia informacjami o możliwości zastąpienia stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego. Dlatego organizacja postanowiła wysłać pytanie w tej sprawie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), ale ten przekazał je do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), który udzielił odpowiedzi dla OBPON.org. Przypomina w niej, że art. 15h specustawy covidowej został wprowadzony w celu zabezpieczenia praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, m.in. w sytuacji, gdy nie jest możliwe zebranie się zespołu orzekającego w terminie czy zgromadzenie wymaganej dokumentacji medycznej z powodu trudności z  dostępem do specjalistów. BON podkreśla, że orzeczenie o niepełnosprawności zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a przedłużenie ich z mocy prawa oznacza również prawo do korzystania z ulg i uprawnień wynikających z posiadania tego dokumentu.

– BON w odpowiedzi zacytował jedynie przepisy i nie odpowiedział wprost na nasze pytanie. Wprawdzie można ją zinterpretować w ten sposób, że w przypadku zmiany stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego art. 15h będzie wciąż obowiązywał i upływ 60 dni, kiedy dotychczasowe orzeczenia będą jeszcze ważne, będzie liczony od dnia jego zakończenia, ale nie mamy 100 proc. pewności w tej kwestii – wskazuje Edyta Sieradzka.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 kwietnia 2022 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR