Nauka w szkole tańca jest objęta VAT

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

maj 9, 2022

Nauczyciel zatrudniony w prywatnej szkole tańca nie ma prawa do zwolnienia z VAT. Miałby je, gdyby świadczył usługi na własny rachunek i odpowiedzialność – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Dyrektor KIS zwrócił uwagę na to, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność, np. w formie korepetycji. Jeśli natomiast nauczyciel jest zatrudniony przez inny podmiot i naucza w jego imieniu, to nie łączy go bezpośrednia relacja umowna z uczniami, tylko z tym właśnie podmiotem – wskazał organ, nawiązując do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 czerwca 2007 r. (sygn. C-445/05) i z 28 stycznia 2010 r. (sygn. akt C-473/08).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 maja 2022 r., autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR