Dodatnia wartość firmy jest bez PCC

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

maj 9, 2022

Dodatnia wartość firmy nie jest prawem majątkowym, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, i dlatego nie podlega opodatkowaniu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Spółka chciała się upewnić, że nie musi płacić podatku od czynności cywilnoprawnych od dodatniej wartości nabytego przedsiębiorstwa. Argumentowała, że w tym przypadku nie ma zastosowania art. zastosowania art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, ponieważ goodwill nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu, a jego wartość aktualizuje się dopiero w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa.

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że dodatnia wartość firmy jest rodzajem prawa majątkowego które wchodzi w skład wartości kupowanego przedsiębiorstwa, więc również podlega sprzedaży (interpretacja indywidualna o sygn. 0111-KDIB4.4014.21. 2018.1.ASZ). Zgadzając się z fiskusem, WSA w Gdańsku dodał, że goodwill jest prawem nierozerwalnie związanym z konkretnym przedsiębiorstwem, ponieważ ma wpływ na jej renomę, a co za tym idzie – również na cenę.

Zarówno dyrektor KIS, jak i WSA uznali więc, że spółka powinna zapłacić podatek według stawki 1 proc. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC (sygn. akt I SA/ Gd 357/18).

Wątpliwości co do tego nabrał sąd kasacyjny, ponieważ – jak wskazał – wyodrębniły się w tej kwestii dwie sprzeczne ze sobą linie orzecznicze. Postanowił więc przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA.

W uchwale z 21 lutego 2022 r. NSA orzekł ostatecznie, że goodwill, choć ma wymiar finansowy, jest jedynie kategorią finansową, a nie prawem majątkowym, a więc nie podlega opodatkowaniu PCC.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 maja 2020 r., autor: Krzysztof Bałękowski, oprac.: GR