Od 6 maja br. stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 13,5 proc. To skutek kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Podwyżka stóp procentowych przez RPP jest już ósma, licząc od października ubiegłego roku, ale czwarta mająca wpływ na wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Te bowiem, niezależnie od wysokości stóp NBP, nie mogą być niższe 8 proc.

Zgodnie bowiem z art. 56 par. 1 ordynacji podatkowej stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2 proc., z tym że nie mniej niż 8 proc.

Od 6 maja br. zatem stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 13,5 proc. [(5,75 proc. × 2) + 2 proc. = 13,5 proc.].

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 maja 2022 r., autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR