Strefowe wsparcie wyklucza estoński CIT

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

maj 11, 2022

Nawet jeżeli spółka nie korzysta ze zwolnienia na podstawie decyzji o wsparciu, to i tak w czasie obowiązywania tej decyzji nie może korzystać z ryczałtu od dochodów spółek – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Spółka poniosła wydatki na realizację nowej inwestycji (koszty kwalifikowane), ale nie skorzystała ze zwolnienia z CIT dla dochodów z działalności określonej w otrzymanej decyzji o wsparciu. Spółka rozważa złożenie wniosku o wygaśnięcie tej decyzji. Chciała się upewnić, że skoro ostatecznie nie skorzysta ze zwolnienia, to będzie mogła przejść na estoński CIT i to mimo obowiązywania jeszcze decyzji o wsparciu.

Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przywołał objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2021 r. („Przewodnik do Ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych”), w których minister finansów podkreślił, że prawa do ryczałtu od dochodów spółek (zwanego potocznie estońskim CIT) nie mają podatnicy działający w specjalnej strefie inwestycji lub w tzw. polskiej strefie inwestycji, nawet jeżeli ponoszą podatkową stratę. Wyłączeni z estońskiego CIT są również podatnicy, którzy mają zezwolenie strefowe lub decyzję o wsparciu, ale nie zaczęli jeszcze osiągać przychodów z działalności strefowej. Liczy się to, że podlegają oni pod reżim przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT.

Podatnik spełniający warunki określone w przepisach o ryczałcie od dochodów spółek może wybrać tę formę opodatkowania dopiero po wyczerpaniu limitu pomocy publicznej albo po uchyleniu lub wygaśnięciu decyzji (zezwolenia) – wskazał minister w objaśnieniach.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 2 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB1- -3.4010.83.2022.2.JKU) wyjaśnił więc, że skoro spółka spełnia warunki wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT (posiada decyzję o wsparciu), to nie może zastosować estońskiego CIT.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 maja 2022 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR