W jaki sposób rozliczać koszty zakupu obuwia roboczego ‒ czy pracodawca może wypłacać pracownikowi środki na zakup obuwia w wysokości 70 zł po uprzednim przedłożeniu przez niego faktury wystawionej na pracodawcę? Czy raczej to pracodawca powinien dokonywać takiego zakupu i przydzielać pracownikowi konkretne buty? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – zgodnie z art. 207 par. 2 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Przejawem tego jest obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Ponadto zgodnie z art. 2377 par. 1 k.p. pracodawca ma obowiązek dostarczać pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

● jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

● ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stosownie do postanowień art. 2378 par. 1 k.p. pracodawca powinien ustalić rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 par. 1 k.p. i art. 2377 par. 1 k.p., jak również przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

Przepisy bhp nie precyzują, czy pracodawca ma wydać pracownikowi obuwie w naturze, czy też zrefundować mu poniesione na ten cel koszty. Jednak istotne jest to, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie, a nie dofinansowanie pracownikowi obuwia roboczego. Trudno oczekiwać, aby za kwotę 70 zł pracownik kupił wymagane przez pracodawcę buty spełniające przynajmniej minimalne wymagania z zakresu bhp (np. wzmocnione noski, antypoślizgowa lub antyprzebiciowa podeszwa itp.)

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 maja 2022 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR