Koszty pogrzebu rencistów socjalnych otrzymają bliscy…

Gazeta Prawna , autor: Tomasz Zalewski , oprac.: GR

maj 8, 2007

Posłowie chcą, by bliscy osoby pobierającej rentę socjalną mogli po jej śmierci otrzymać pieniądze na pokrycie kosztów jej pogrzebu.

W Sejmie znajduje się projekt ustawy wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 27 czerwca 2007 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 235, poz. 1268 z późn. zm.). Celem nowelizacji ma być zapewnienie osobom pobierającym rentę socjalną swoistego zabezpieczenia pogrzebowego na zasadach identycznych jak dla osób objętych systemem ubezpieczenia społecznego. . Obecnie w przypadku śmierci osoby pobierającej rentę socjalnej zasiłek na pokrycie kosztów jej pogrzebu przysługuje członkom najbliższej rodziny, o ile podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Zdarza się jednak tak, że część osób. pobierających rentę socjalną nie może być pewna, iż po ich śmierci zwrócone zostaną koszty godnego pochówku.

Zaproponowano więc, żeby w ustawie znalazł się przepis, zgodnie z którym w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną przysługiwał zasiłek pogrzebowy, jeżeli nie przysługuje on w związku z tą śmiercią z innego tytułu. W praktyce oznacza to, że jeżeli osoba pokrywająca koszty pogrzebu osoby otrzymującej rentę socjalną nie będzie miała samodzielnie prawa do zasiłku pogrzebowego, to i tak otrzyma taki zasiłek na podstawie znowelizowanych przepisów.

Więcej Gazeta Prawna.