Podatnik otrzymał zlecenie wykonania prac budowlanych we wznoszonym budynku wielorodzinnym (PKOB 1122). Zlecenie wykonania prac podatnik otrzymał od głównego wykonawcy, a więc działać będzie w charakterze podwykonawcy. Czy fakturę za wykonaną usługę podatnik może wystawić ze stawką VAT 8 proc.? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – na podstawie art. 41 ust. 12 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT usługi budowlane dotyczące obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę VAT w wysokości 8 proc. W pozostałym zakresie usługi budowlano-montażowe są opodatkowane VAT według stawki 23 proc. (na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

W świetle tych przepisów warunkiem stosowania stawki 8 proc. do usług budowlanych jest, aby dotyczyły one obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Jeżeli warunek ten jest spełniony, stawka 8 proc. ma zastosowanie niezależnie od tego, dla kogo usługi budowlane są świadczone. W konsekwencji stawkę 8 proc. na podstawie wskazanych przepisów mogą również stosować podwykonawcy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 czerwca 2022 r., autor: Tomasz Krywan, oprac.: GR