Podmiot świadczący usługi pośrednictwa w zakresie umów o kredyt konsumencki nie jest przedsiębiorcą finansowym ani instytucją kredytową i w związku z tym nie jest pozbawiony możliwości wyboru ryczałtu od dochodów spółek – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Z pytaniem do KIS wystąpiła spółka świadcząca usługi w zakresie umów o kredyt konsumencki, wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru pośredników kredytowych. Zajmuje się bowiem oferowaniem, przygotowywaniem i zawieraniem umów o kredyt konsumencki.

Chciała się upewnić, że może przejść na ryczałt od dochodów spółek zwany potocznie estońskim CIT. W tym celu nie może być jednak podmiotem nieuprawnionym w rozumieniu art. 28k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o CIT. Zgodnie z tymi przepisami estoński CIT jest wykluczony dla:

● przedsiębiorstw finansowych, o których mowa w art. 15c ust. 16 ustawy o CIT,

● instytucji pożyczkowych w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1083, ze zm.).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 17 czerwca 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.167. 2022.1.SG) potwierdził, że spółka może przejść na estoński CIT.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 czerwca 2022 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR