Osoba fizyczna zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia zajęć sportowych w przedszkolach i chciałaby wybrać opodatkowanie przychodów z tej działalności w formie ryczałtu. Jaką stawkę ryczałtu powinna stosować? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określa art. 12 ustawy o ryczałcie. Z przepisu tego wynika m.in., że przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85) są opodatkowane ryczałtem obliczanym według stawki 8,5 proc. (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o ryczałcie). Przy czym od 1 stycznia 2022 r. dotyczy to wszystkich przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji.

Z treści pytania wynika, iż świadczone przez podatnika, o którym mowa, usługi klasyfikowane są na gruncie PKWiU w grupowaniu 85.51.10.0 obejmującym usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. A zatem przychody ze świadczenia tych usług należą do przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), które na podstawie są opodatkowane ryczałtem obliczanym według stawki 8,5 proc.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 czerwca 2022 r., autor: Tomasz Krywan, oprac.: GR