Praca zdalna za granicą czasem z PIT w Polsce

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

cze 22, 2022

Wynagrodzenie wypłacane zagranicznemu rezydentowi, wykonującemu zlecenia na rzecz polskiego przedsiębiorcy, może być objęte 20-proc. podatkiem w naszym kraju, choćby nawet usługa była realizowana wyłącznie przez internet – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Kanadyjskiego rezydenta nie łączyły z Polską żadne związki, natomiast zawarł on umowę zlecenia z polską spółką. Wszystkie czynności związane z realizacją zlecenia wykonywał on zdalnie z Kanady. Nie musiał więc przyjeżdżać do Polski, a wynagrodzenie dostawał na kanadyjskie konto.

Nie przedstawił certyfikatu swojej zagranicznej rezydencji, więc polski zleceniodawca pomniejszał wypłacane wynagrodzenie o 20-proc. zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o PIT.

Innego zdania był Kanadyjczyk. Twierdził, że jego certyfikat rezydencji jest dopiero wystawiany przez kanadyjską skarbówkę, natomiast on sam – jak tłumaczył – nie wykonuje pracy na terytorium Polski, więc nie osiąga tu przychodów wymienionych w art. 3 ust. 2b ustawy o PIT (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zwrócił też uwagę na art. 15 polsko-kanadyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z tym przepisem wynagrodzenie z tytułu pracy jest opodatkowane jedynie w tym państwie, którego rezydentem jest osoba otrzymująca to wynagrodzenie, chyba że praca była wykonywana w drugim umawiającym się kraju.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 10 czerwca 2022 r., sygn. 0112-KDiL2-1.4011.290.2022.2.KF) stwierdził jednak, że przepis ten nie ma zastosowania w tej sprawie, bo odnosi się do przychodów ze stosunku pracy, a nie do przychodów ze zlecenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 czerwca 2022 r., autor: Mariusz Szulc, Katarzyna Jędrzejewska, oprac.: GR