Promowanie produktów to nie reklama najmu

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

cze 22, 2022

Spółka wynajmująca lokale w centrum handlowym musiała przed 2022 r. stosować kosztowy limit w odniesieniu do usług reklamowych nabywanych od podmiotu powiązanego, jeżeli nie były one bezpośrednio związane z najmem – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Spółka zarządza centrami handlowymi. Wynajmuje powierzchnię handlową, a zarazem podejmuje różnego rodzaju działania reklamowe i promocyjne, takie jak: konkursy i loterie promocyjne, imprezy sportowe. Zasadniczym ich celem jest zwiększenie sprzedaży w sklepach na terenie centrum.

Za te działania spółka pobiera od najemców, w ramach czynszu za najem, opłatę promocyjną. Organizację działań promocyjnych zleca swojemu podmiotowi powiązanemu, wyspecjalizowanemu w świadczeniu usług reklamowych i promocyjnych.

Spór dotyczył stanu prawnego sprzed 2022 r. i sprowadzał się do tego, czy spółka mogła w całości odliczyć od przychodu wydatki na te usługi (reklamowe i promocyjne). Przed 2022 r. obowiązywał art. 15e ustawy o CIT, który nakazywał wyłączenie z kosztów wydatków na usługi niematerialne (m.in. reklamowe) od podmiotów powiązanych w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekroczyły 5 proc. EBITDA. Ograniczenie to nie miało zastosowania do kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru, lub świadczeniem usługi (art. 15e ust. 11 pkt 1).

Spółka uważała, że nabywane przez nią usługi reklamowo-promocyjne są bezpośrednio związane ze świadczeniem przez nią usług na rzecz najemców. Dlatego, mimo że kupuje je ona od podmiotu powiązanego, to nie musi wyłączać ich z podatkowych kosztów.

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że wydatki spółki na usługi promocyjno-reklamowe nie wpływają na finalną cenę świadczonej przez nią usługi najmu, nie są elementem kalkulacji tej ceny. Spółka musi więc stosować art. 15e ust. 1 ustawy o CIT – uznał.

Tego samego zdania był WSA w Warszawie. Wyjaśnił, że o bezpośrednim związku kosztu ze świadczeniem usługi można mówić jedynie w sytuacji, gdy koszt ten wprost oraz w dostrzegalny, możliwy do precyzyjnego określenia sposób przekłada się na cenę usługi. W tym wypadku tak nie jest, bo usługi reklamowe mają jedynie zachęcać potencjalnych najemców do przystąpienia do współpracy ze spółką w zakresie jej podstawowej działalności, czyli najmu powierzchni komercyjnych.

Tak samo orzekł NSA (wyrok z 7 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2724/19).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 czerwca 2022 r., autor: Łukasz Zalewski, oprac.: GR