Podatkowa grupa kapitałowa nie może tuż po jej powstaniu regulować zaliczek na podatek dochodowy w sposób uproszczony, ale można opłacać je raz na kwartał. Nie musi też na początku martwić się o minimalny podatek dochodowy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Spółka złożyła wniosek o interpretację (była spółką dominującą w PGK), chciała się upewnić, że:

● w pierwszym roku działania PGK będzie mogła płacić kwartalne zaliczki na CIT,

● przez dwa pierwsze lata nie będzie mogła opłacać zaliczek w formie uproszczonej, czyli w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w poprzednim roku podatkowym (a jeżeli nie wynikał z niego podatek, to z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata),

● w roku rozpoczęcia działalności oraz w kolejnych dwóch latach podatkowych następujących bezpośrednio po tym roku będzie wyłączona z podatku minimalnego.

Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 20 czerwca 2022 r., sygn.0111-KDIB1-2.4010.679.2021.1.BG). Przyznał, że PGK nie będzie mogła przez pierwsze dwa lata korzystać z uproszczonego sposobu regulowania zaliczek na CIT, natomiast może je opłacać raz na kwartał.

Przyznał też, że przez pierwsze trzy lata PGK nie będzie podlegać przepisom o minimalnym podatku dochodowym. Zgodnie bowiem z art. 24ce ust. 14 ustawy o CIT z minimalnej daniny są wyłączone podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą – w roku jej rozpoczęcia oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych. Ewentualnie zatem obowiązek zapłaty tego podatku pojawiłby się dopiero od czwartego roku prowadzenia działalności.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 czerwca 2022 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR