Tylko do najbliższego czwartku (30 czerwca) właściciele lub zarządcy budynków mogą składać deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Warto zrobić to na czas i uniknąć grzywny, która – jeśli sprawa trafi przed sąd – może sięgnąć nawet 5 tys. zł. – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Obowiązek złożenia deklaracji został nałożony na właścicieli i  zarządców budynków ustawą o  wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 438). 30 czerwca br. upływa termin na zgłoszenie źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. Nowe piece, kotły czy kominki należy zgłosić w ciągu 14 dni od ich uruchomienia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 czerwca 2022 r., autor: Krzysztof Bałękowski, oprac.: GR