Pracodawca odpowiada za niepełnosprawnego pracownika

Dziennik Gazeta Prawna (2011-08-09), autor: Przemysław Molik , oprac.: GR

sie 9, 2011

Niezachowanie terminu do wniesienia odwołania od pisma urzędowego obciąży spółkę, która zatrudniła osobę niepełnosprawną intelektualnie na stanowisku rejestracji korespondencji – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

WSA w Warszawie rozpatrywał skargę spółki mającej status zpchr w kwestii dotyczącej przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji. Spółka uzasadniła skargę tym, że nie dotrzymała terminu do wniesienia odwołania od pisma, ponieważ zatrudniona przez nią osoba, która odbierała korespondencję, była niesprawna intelektualnie i wpisała złą datę przyjęcia.

Sąd nie uznał takiego uzasadnienia za wystarczające do uprawdopodobnienia braku winy w niezachowaniu terminu. Sąd podkreślił, że to spółka ponosi odpowiedzialność za zły dobór pracowników na poszczególne stanowiska.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 sierpnia 2011 r.