90 mln zł na poprawę bezpieczeństwa pracy

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

cze 30, 2022

Trwa nabór wniosków w konkursie na projekty poprawiających bezpieczeństwo pracy. ZUS przyjmuje wnioski do 8 lipca. Dofinansowanie zwycięskich projektów może wynieść do 300 tys. zł.

W konkursie nagrodzone zostaną projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Jako pracodawca możesz zdobyć dofinansowanie na przykład na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości.

Najlepsze projekty wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

Łączna kwota, planowana na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, wynosi w tym roku budżetowym 90 mln złotych. To o 15 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji konkursu. Środki pochodzą z części funduszu wypadkowego przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom.

Udział w konkursie mogą wziąć aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają  z opłacaniem składek i podatków oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich trzech latach.

W konkursie nie może uczestniczyć pracodawca, który znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem podstrony prewencja.zus.pl. Tam znajdują się  również szczegóły konkursu, regulamin oraz wzory niezbędnych dokumentów.

ZUS (2022-06-29), autor: nieznany, oprac.: GR