KAS z większym dostępem do kont

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

cze 30, 2022

Od jutra skarbówka będzie mogła prosić bank o dane z rachunku osoby fizycznej w trakcie postępowania przygotowawczego lub czynności wyjaśniających w sprawie karnej skarbowej – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Zmianę w tym zakresie (do art. 48 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej) wprowadza nowelizacja z 29 października 2021 r. zwana Polskim Ładem (Dz.U. poz. 2105 ze zm.).

Dotychczas szef KAS oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego mogli pozyskać dane z rachunku bankowego w zakresie, w jakim prowadzone postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające dotyczyły osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Nie dotyczyło to zatem rozliczeń osób fizycznych. Dostęp do danych z rachunków bankowych tych osób organy podatkowe miały jedynie w ramach postępowania podatkowego. Teraz będą mogły pozyskiwać dane z kont osób fizycznych również w trakcie postępowania przygotowawczego lub czynności wyjaśniających.

O przekazanie tych informacji będzie mógł zwrócić się także naczelnik urzędu skarbowego, a nie tylko – jak dotychczas – szef KAS i naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Przekazywane dane będą mogły dotyczyć także pełnomocników rachunku bankowego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 czerwca 2022 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR