Rejestracja firmy przez Internet

Rzeczpospolita (2011-08-11), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

sie 11, 2011

Od 1 lipca 2011 obowiązuje nowelizacja przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pozwalająca na pełną rejestrację firmy drogą elektroniczną – informuje Rzeczpospolita.

Obowiązująca od 1 lipca 2011 r. nowelizacja przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pozwala rejestrować działalność na nowym formularzu CEIDG-1, który wypełnia się zamiast dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS lub KRUS, urzędu statystycznego oraz urzędu skarbowego.

Sposobów rejestracji, przynajmniej do końca 2011 r., jest kilka. Można wpisać się elektronicznie do rejestru bez pośrednictwa żadnego urzędu. Można przesłać do gminy wypełniony formularz listownie. Potrzeba wtedy notarialnego poświadczenia podpisu lub osobistego stawiennictwa w urzędzie gminy w ciągu siedmiu dni.
Można też formularz wypełnić na miejscu w urzędzie. Wówczas gmina potwierdza tożsamość przedsiębiorcy oraz kwituje przyjęcie wniosku. Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

Od 1 stycznia 2012 r. dojdzie dodatkowe udogodnienie. Można będzie podać dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem ich zakresu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 sierpnia 2011 r.