Firma zapłaci za specjalne okulary korekcyjne

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

sie 2, 2022

Jeśli z badania wzroku wynika, że zatrudniony przy monitorze ekranowym musi korzystać ze specjalnych akcesoriów korekcyjnych – a nie tylko tych zwykłych – to firma powinna zrekompensować ich koszt (jeśli służą poprawie na potrzeby wykonywania pracy). Tak wynika z opinii Tamary Ćapety, rzecznik generalnej Trybunału Sprawiedliwości UE (z 14 lipca 2022 r.) – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Sprawa, którą rozpatruje TSUE, dotyczy pracownika z Rumunii, zatrudnionego w administracji publicznej na stanowisku wymagającym pracy z użyciem komputera. W związku ze znaczącym pogorszeniem się wzroku mężczyzna skorzystał z konsultacji lekarza, który zalecił zmianę okularów/ akcesoriów na bardziej specjalistyczne. Soczewki korekcyjne, oprawki i robocizna kosztowały ponad 2,6 tys. lejów rumuńskich (543 euro). Podwładny złożył wniosek do pracodawcy o zwrot tej kwoty, ale został on odrzucony. Sprawa trafiła do rumuńskiego sądu, który uznał, że nie ma podstaw do zwrotu kosztów. Rumuńskie przepisy, które wdrażają unijną dyrektywę w sprawie urządzeń wyposażonych w monitory (90/270/EWG), nie przewidują bowiem zwrotu poniesionych kosztów specjalnych akcesoriów korekcyjnych, a jedynie prawo do ich uzyskania (jeśli ich używanie z uwagi na pracę jest konieczne). Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, a ten powziął wątpliwości co do interpretacji wspomnianych regulacji unijnych w zakresie finansowania zakupu okularów zatrudnionym i skierował pytania prejudycjalne do TSUE.

Rzecznik generalna TSUE przypomniała, że kluczowe znaczenie w omawianym względzie ma wykładania art. 9 wspomnianej dyrektywy 90/270/EWG (z 29 maja 1990 r., Dz.U. 1990 L 156). Zgodnie z nim pracownik musi otrzymać (bez ponoszenia kosztów) „specjalne okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok (specjalne akcesoria korekcyjne)”, odpowiednie do rodzaju pracy, jeżeli w wyniku badania okaże się to konieczne i „kiedy nie mogą zostać użyte zwykłe okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok (zwykłe akcesoria korekcyjne)”. Nie określono przy tym, czym są specjalne akcesoria. Zdaniem rzecznik są to także okulary, a na podstawie przepisów da się określić kryteria ustalenia, jaki ich rodzaj należy do kategorii specjalnych. Chodzi o sytuacje, gdy zwykłe okulary (służące ogólnej korekcji) nie są wystarczające, a te bardziej zaawansowane są odpowiednie do rodzaju obowiązków świadczonych przez zatrudnionego. Uwzględniając te dwa kryteria, należy ustalić, czy dane okulary mają być finansowane przez pracodawcę. Sąd rumuński podejmie więc ostateczną decyzję w rozpatrywanej sprawie, ale zdaniem rzecznik zatrudniony powinien otrzymać zwrot (lekarz potwierdził pogorszenie wzroku i zmianę okularów, bo te dotychczasowe nie były już wystarczające w stopniu koniecznym do pracy przy komputerze).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 sierpnia 2022 r., autor: Łukasz Guza, oprac.: GR