Wpłaty na konto małoletniego bez podatku

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

sie 2, 2022

Jeżeli przelewy na rachunek bankowy małoletniego dziecka są dokonywane tytułem realizacji obowiązku alimentacyjnego, nie ma mowy o podatku od spadków i darowizn – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Rodzice czteroletniego dziecka założyli mu konto bankowe na jego imię i nazwisko. Zasilają je m.in. wpłatami z programu 500+ i pieniędzmi otrzymywanymi przez dziecko w prezencie od rodziny lub bliskich znajomych z okazji urodzin, świąt i innych. Rodzice dokonują także większych wpłat, których źródłami są prowadzona przez nich działalność gospodarcza, umowa o pracę i inne legalne źródła (np. sprzedaż nieruchomości, darowizna itp.). Przelewy są tytułowane „wpłata” lub „zasilenie”. Wnioskodawcy chcieli się upewnić, że nie muszą z tego tytułu płacić podatku od spadków i darowizn.

Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 27 lipca 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM). Zwrócił uwagę na art. 133 ust. 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.). – Na podstawie tego przepisu rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania – wyjaśnił organ.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 sierpnia 2022 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR