Resort jest otwarty na propozycje zmian w podatku od zysków kapitałowych i deklaruje gotowość ich rozważenia, a po pozytywnym zaopiniowaniu również wdrożenia do systemu podatkowego. Tak odpowiedział Artur Soboń, wiceminister finansów, na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich. RPO postulował likwidację lub zmianę podatku Belki – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Wiceminister podkreślił, że zmiany muszą być poprzedzone analizami. Przypomniał, że opodatkowanie zysków kapitałowych jest normą w Unii Europejskiej. Zastrzegł, że likwidacja podatku od zysków kapitałowych wiązałaby się z utratą wpływów do budżetu państwa, co przy zachowaniu wydatków na założonym poziomie wiązałoby się z koniecznością zrekompensowania tego ubytku wpływami z innych źródeł. Co więcej, likwidacja podatku mogłaby spowodować napływ do Polski kapitału spekulacyjnego i rozrost rynku spekulacyjnych instrumentów finansowych. Wiązałoby się to z ryzykiem powstania nagłych zmian na rynku finansowym w Polsce i mogłoby wywołać negatywne skutki gospodarcze.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 sierpnia 2022 r., autor : Agnieszka Pokojska, oprac.: GR