Jak odzyskać nadpłatę z ZUS?

Rzeczpospolita (2011-08-11), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

sie 11, 2011

ZUS sam rozliczy ekstraskładki na koncie ubezpieczonego, ale dopiero gdy jest ich mniej niż 8,80 zł – informuje Rzeczpospolita.

Od 20 lipca br. ZUS informuje płatnika o nadpłacie, jeśli kwota ekstraskładki przekracza koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, która wynosi obecnie 8,80 zł. Niższe nadpłaty zostają zaliczone z urzędu na poczet składek zaległych, bieżących lub przyszłych.

Płatnik, który chce odzyskać nadpłatę, o której dowiedział się od ZUS, musi złożyć wniosek w ciągu siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia. ZUS ma natomiast 30 dni na oddanie nienależnych składek. Gdy spóźni się ze zwrotem, należności podlegają oprocentowaniu. Jego wysokość powinna być równa odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych liczonym od dnia złożenia wniosku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 sierpnia 2011 r.