Prezesowi naszej spółki wypłaciliśmy zaległą premię za rok 2021 r. Prezes pełni funkcję na mocy aktu powołania, spółka nie zawarła z nim oddzielnej umowy. Czy od wypłaconej premii należy odprowadzić składkę zdrowotną? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP – jeszcze do niedawna takie pytanie nie byłoby w ogóle zadane, bo przychody osiągane przez prezesów pełniących funkcję na mocy aktu powołania do 31 grudnia 2021 r. nie były oskładkowane. Zmieniło się to wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, tj. pakietu zmian do przepisów podatkowych, oraz m.in. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Objęła ona takie osoby ubezpieczeniem zdrowotnym, dodając do tej ostatniej ustawy art. 66 ust. 1 pkt 35a. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, obowiązującym od 1 lipca 2022 r., „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (…), z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 przychód z działalności wykonywanej osobiście pkt 5 lub 6 tej ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6000 zł.

Może się jednak zdarzyć, że w 2022 r. zostaną wypłacone należności z tytułu powołania za okres, w którym nie były one oskładkowane składką zdrowotną. Jak stwierdził ZUS, wydając 31 marca 2022 r. interpretację indywidualną w podobnej sprawie (znak DI/100000/43/328/2022), osoba powołana do pełnienia funkcji członka zarządu przed 1 stycznia 2022 r., która otrzyma w 2022 r. premię należną za okres wcześniejszy, nie musi opłacać od niej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 sierpnia 2022 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR