Za metr budynku firmowego gminy będą mogły pobrać w 2023 r. maksymalnie 28,78 zł podatku od nieruchomości, a nie jak w tym roku 25,74 zł. Właściciel autobusu zapłaci 3048,71 zł (a nie 2726,93 zł) daniny od środków transportu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Wszystkie maksymalne stawki zostały podane w obwieszczeniu ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 731). Za metr mieszkania lub domu zapłacimy o 11 gr więcej, bo stawka wyniesie 1 zł, a stawka za metr garażu (który jest wyodrębniony od mieszkania lub domu) wzrośnie o 1,03 zł i wyniesie 9,71 zł. Za samochód ciężarowy o masie do 5,5 t trzeba będzie w 2023 r. zapłacić 1020,16 zł, czyli o 107,68 zł więcej niż obecnie. Tak znaczący wzrost to skutek inflacji, która za I półrocze tego roku wyniosła 11,8 proc. – i o tyle więcej możemy zapłacić gminom. Tak dużej podwyżki nie było od 25 lat. Teraz potwierdza ją opublikowane obwieszczenie. Oczywiście podane w nim stawki są maksymalne, a gmina może ustalić niższe. W praktyce jednak w uchwałach wielu samorządów (szczególnie dużych miast) widnieją takie same kwoty jak w obwieszczeniu ministra finansów.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 sierpnia 2022 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR